Wat kost een kunstgebit anno 2019? En wat is uw eigen bijdrage?

Laten we voorop stellen dat de financiële aspecten van een gebitsprothese ingewikkeld en verwarrend zijn. Dit komt doordat een tandarts nooit zonder een consult vast kan stellen wat u uiteindelijk dient te betalen. Een consult houdt in dit geval in een gesprek, een controle van uw gebit en het maken van een foto. Op deze pagina kunt u informatie terug vinden over de basis kosten en vergoedingen, en hoe wij u kunnen helpen bij de uiteindelijke eigen bijdrage. Wij beginnen met een overzicht van de globale kosten per behandeling. Dit bedrag is onderverdeeld in de techniekkosten en de tandartskosten.

 

Kosten per specifieke behandeling kunstgebit / gebitsprothese 2019

Volledige prothese / kunstgebit

 • (p30 tandartskosten € 372,53) techniekkosten € 758,66 – totaal is € 1.131,19

Gedeeltelijke / partiële prothese

 • 1-2 elementen (p10 +p16 tandartskosten € 149,01) techniekkosten € 141,66 – totaal is € 290,67
 • 3-4 elementen (p10 +p16 tandartskosten € 149,01) techniekkosten € 274,75 – totaal is € 423,76
 • 5-13 elementen (p15 + p16 tandartskosten € 234,98) techniekkosten € 380,05 – totaal is € 615,03

Kunsthars polymeriserende kunststof / Immediaatprothese

 • 1-2 elementen (p10 +p16 tandartskosten € 149,01) techniekkosten € 141,66 – totaal is € 290,67
 • 3-4 elementen (p10 +p16 tandartskosten € 149,01) techniekkosten € 274,75 – totaal is € 423,76
 • 5-13 elementen (p15 + p16 tandartskosten € 234,98) techniekkosten € 380,05 – totaal is € 615,03

Flexiplast prothese

 • 1-2 elementen (p10 tandartskosten € 149,01) techniekkosten € 265,73 – totaal is € 414,74
 • 2-4 elementen (p10 tandartskosten € 149,01) techniekkosten € 394,82 – totaal is € 543,83
 • 5-13 elementen (p15 + p16 tandartskosten € 234,98) techniekkosten € 500,12 – totaal is € 735,10

Frame prothese

Boven tanden/kiezen 

 • 1-4 elementen (p34 +p16 tandartskosten € 298,02) techniekkosten € 510,08 – totaal is € 726,76
 • 5-13 elementen (p35 tandartskosten € 295,96) techniekkosten € 597,71 – totaal is € 893,67

Boven, alleen kiezen

 • 1-4 elementen (p34 tandartskosten € 216,68) techniekkosten € 488,10 – totaal is € 704,78
 • 5-13 elementen (p35 tandartskosten € 295,96) techniekkosten € 526,11 – totaal is € 822,07

Onder tanden/kiezen

 • 1-4 elementen (p34 tandartskosten € 216,68) techniekkosten € 474,33 – totaal is € 691,01
 • 5-13 elementen (p35 tandartskosten € 295,96) techniekkosten € 555,81 – totaal is € 851,77

Onder, alleen kiezen

 • 1-4 elementen (p34 tandartskosten € 216,68) techniekkosten € 467,25 – totaal is € 683,93
 • 5-13 elementen (p35 tandartskosten € 295,96) techniekkosten € 505,26 – totaal is € 801,22

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Een kunstgebit wordt uit de tandarts basisverzekering vergoed. In de meest ideale situatie is uw eigen bijdrage voor een volledig kunstgebit ongeveer 25 % van het totale behandelplan. In deze situatie gaan wij ervan uit dat u geen eigen tanden en kiezen meer heeft, en dat het om een standaard prothese gaat. Elke situatie is dan ook anders.

Stel dat de tandarts tanden of kiezen moet gaan trekken, worden er aanvullende kosten per tand of kies berekend. Dit kan vergoed worden als u een aanvullende tandartsverzekering heeft. Anders betaalt u deze kosten zelf. Stel dat uw kaak behoorlijk geslonken is, zullen wij bijvoorbeeld een klikgebit adviseren. Hierdoor verandert het kostenplaatje en verandert uw eigen bijdrage.

 

Hoe worden de totale kosten van een kunstgebit berekend?

De kosten van een nieuwe gebitsprothese verschillen sterk per behandeling. Zij hangen onder andere af van het aantal te trekken tanden en kiezen en de te plaatsen prothese of de aanpassingen daaraan. In de meeste gevallen is het de moeite waard om een aanvullende tandverzekering af te sluiten, omdat tandbehandelingen slechts ten dele uit de basisverzekering worden vergoed.

De prijzen en de vergoedingen uit een aanvullende verzekering verschillen echter sterk per zorgverzekeraar. De tandartstarieven die DentalZorg voor tandbehandelingen hanteert, zijn marktconform. Deze tarieven worden namelijk jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Hieronder vindt u een globaal overzicht van de kosten per specifieke behandeling.In het overzicht kunt u het woord ‘element’ vervangen met tand of kies. Er zijn verschillende categorieën op basis van het aantal kiezen of tanden (elementen). De kosten blijven hetzelfde, ongeacht het aantal elementen dat in dezelfde categorie behandeld wordt. Dus bij 7 of 11 elementen blijft het totale bedrag voor de behandeling gelijk.

 

Verschil tussen vergoeding volledige en gedeeltelijke prothese

De kosten van een kunstgebit op implantaten, ook wel een klikgebit genoemd, variëren sterk per patiënt. Vaak wordt slechts een gedeelte uit uw basisverzekering vergoed. Als u een volledige gebitsprothese in de bovenkaak, de onderkaak of beide wilt, dan hebt u eens per vijf jaar recht op een vergoeding van driekwart van de kosten van de behandeling, mits het gebit aan vervanging toe is.

Heeft u een volledige gebitsprothese in de bovenkaak, de onderkaak of juist beide? En is dit gebit aan vervanging toe? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eens per jaar 5 jaar een nieuw gebit. Moet het gebit binnen 5 jaar vervangen worden, dan kunnen wij daar een speciaal verzoek voor indienen bij de zorgverzekeraar. Waarna wij in veel gevallen ook meteen kunnen overgaan tot het vervaardigen van een nieuw kunstgebit.

De overige kosten vallen onder uw verplichte eigen bijdrage (niet te verwarren met uw eigen risico). Deze zult u dus zelf moeten opbrengen. Bovendien vergoedt de basisverzekering nooit de kosten van een partiële gebitsprothese (gedeeltelijke gebitsprothese) en van het trekken van tanden en kiezen. Om die reden loont het meestal om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Deze vergoedt de kosten van een kunstgebit grotendeels of geheel, hoewel het bedrag sterk per verzekeraar verschilt. Bovendien geldt meestal een maximumtarief en speelt mee of de zorgverlener door de zorgverzekeraar is gecontracteerd.

 

Overige factoren kosten

De kosten hangen verder niet alleen af van het aantal implantaten en het aantal resterende tanden, maar ook van het botvolume in kaak. Om die reden is het moeilijk om hier precies te melden hoeveel een klikgebit kost. Ook gelden voor de kosten van een klikgebit weer andere regels dan voor de kosten van een kunstgebit. Om voor een vergoeding van een klikgebit door zorgverzekeraars in aanmerking te komen, dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Zo moet u geheel tandeloos zijn, moet er sprake van een ernstig geslonken kaak zijn en kan een optimaal vervaardigde gangbare prothese de problematiek niet oplossen. In de praktijk vergoeden zorgverzekeraars de kosten voor een klikgebit in de onderkaak veel makkelijker dan de kosten voor een klikgebit in de bovenkaak. Nadat een begroting voor de behandeling en een behandelplan zijn opgemaakt, dient u meestal ook vooraf toestemming van de zorgverzekeraar aan te vragen.

 

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage

Om u een indruk te geven hoeveel een kunstgebit kost, hebben wij een vereenvoudigd rekenvoorbeeld met een indicatie van uw eigen bijdrage opgesteld. In de onderstaande tabel vindt u een kostenraming voor een gebitsprothese. Stel u laat voor 1000 euro een volledig kunstgebit plaatsen, maar hiervoor moet wel eerst een aantal tanden en kiezen worden getrokken. Uw basisverzekering vergoedt 75 procent van de kosten voor uw prothese, ofwel 750 euro. Het overige deel van 25 procent, in dit geval 250 euro, valt onder de wettelijke eigen bijdrage. Daar komt bij dat de 400 euro voor het trekken van tanden en kiezen niet onder de dekking vanuit uw basisverzekering vallen. U dient dus zelf een bedrag van 250 + 400 = 650 euro te betalen. Stel ook dat u een basisverzekering met een eigen risico van 375 euro hebt afgesloten, dat u dit jaar nog niet heeft belast, en dat u daarnaast een aanvullende verzekering hebt afgesloten, die 75 procent van de gemaakte kosten vergoedt tot een maximumbedrag van 500 euro. Uw aanvullende verzekering zal dan driekwart van uw eigen bijdrage van 650 euro vergoeden, ofwel 487,50 euro. Na aftrek van alle vergoedingen moet u dus een bedrag van 650 – 487,50 + 375 = 537,50 euro betalen.

 

Tabel met een indicatie van de kosten voor een volledige gebitsprothese:

 

Kosten en vergoedingenBedrag
Kosten voor gebitsprothese€ 1.135,00
Kosten voor extractie€ 400,00
Vergoeding uit basisverzekering€ 750,00
Eigen bijdrage€ 650,00
Vergoeding uit aanvullende verzekering€ 487,50
Eigen risico€ 375,00
Door u te betalen€ 537,50

 

Lees meer over de kosten van kronen en bruggen

 

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat een klik- of kunstgebit u kost? Belt u ons op 020-6320728 of 075-6555500. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij helpen u graag. U ben altijd welkom voor een consultatie bij één van onze tandartspraktijken in Amsterdam-Noord of onze tandartspraktijk in Zaandam. Wij zullen dan uw situatie met u bespreken en een behandelplan en een offerte voor u opmaken. Een consultatie van een kunstgebit  is bij ons gratis!

Wat onze patiënten zeggen...

quote icoon

De heer S. Akbar is een zeer fijne man, geduldig en werkt altijd zeer netjes. Ik kan altijd terug komen als er problemen zijn. Dit geeft mij een prettig en gerust gevoel.

 

J.M.H. Blackstone

Bekijk ons team van specialisten

Contactformulier

U kunt gebruik maken van het contactformulier als u een afspraak wilt maken of als u meer informatie wilt over een van onze behandelingen. Ons streven is om u dezelfde dag nog terug te bellen of te mailen.

Betaalplan

Zoals u heeft kunnen lezen, zijn de kosten van een kunstgebit nogal uitgebreid en afhankelijk van veel factoren. Als u om wat voor reden dan ook de kosten van de tandheelkundige behandeling niet in een keer kunt voldoen, dan kan een betalingsregeling uitkomst bieden. DentalZorg is uniek in het aanbieden van een aantrekkelijk betaalplan. In tegenstelling tot veel andere tandheelkundige praktijken bieden wij namelijk de mogelijkheid tot een gespreide afbetaling van de kosten van een behandeling zonder rente, bijkomende kosten of verborgen voorwaarden.

In de onderstaande tabel vindt u voor een aantal soorten gebitsprotheses een benadering van de hoogte van uw eigen bijdrage en de duur van de aflossing. De kosten voor rebasing en reparaties van een kunstgebit worden volledig door uw basisverzekering vergoed.

Soort gebitsprotheseEigen bijdrageAflossingstermijn
Volledig kunstgebit voor de boven- en onderkaakong. € 25025 maanden à € 9,97 per maand
Volledig kunstgebit voor de bovenkaakong. € 13013 maanden à € 9,97 per maand
Volledig kunstgebit voor de onderkaakong. € 14014 maanden à € 9,97 per maand
Klikgebit op implantatenong. € 125 per kaak
ong. € 250 voor beide kaken
13 maanden à € 9,97 per maand
25 maanden à € 9,97 per maand
Rebasing en reparatiesvolledig vergoed