Wij horen graag uw mening

Beste cliënt, Wij streven altijd naar het leveren van optimale mondzorg voor onze patiënten. Hierbij spannen wij ons zoveel mogelijk in om rekening te houden met de wensen en verwachtingen van elke individuele patiënt.

Wij streven daarnaast naar volkomen transparantie over het proces van mondzorgverlening naar onze patiënten toe. In dit licht willen wij graag uw mening en ervaringen horen via deze enquête. U kunt deze enquête anoniem invullen. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en danken u hiervoor alvast.

Hoe kunt u ons beoordelen:

1: onvoldoende
2: matig
3: normaal
4: goed
5: zeer goed

  • Zorgverlening en Deskundigheid
  • Informatie en voorlichting
  • Behandeling en resultaat
  • De praktijk en bereikbaarheid
  • Algemeen eindoordeel over de praktijk.

Persoonsgegevens

Zorgverlening en Deskundigheid

Ik heb een behandeling gehad bij de

Hoe heeft u de behandeling ervaren? Graag aanvinken welke van toepassing is

Ik ben goed behandeld door de tandarts. Hij/zij is deskundig in zijn/haar vak.

Ik ben goed behandeld door de mondhygiënist. Hij/zij is deskundig in zijn/haar vak.

Ik ben tevreden over het resultaat van de behandeling

Ik word in de praktijken van Dentalzorg met voldoende zorg en aandacht behandeld.

Ik ben goed behandeld door de preventieassistent. Hij/zij is deskundig in zijn/haar vak.

Informatie

De tandarts heeft mij voldoende geïnformeerd over de voorgestelde behandeling.

De tandarts heeft mij voldoende behandelalternatieven voorgesteld en uitgelegd.

De tandarts heeft mij voldoende ruimte gegeven om mee te denken over de behandeling.

Voorlichting

Ik kreeg vooraf voldoende uitleg over de aanpak van de behandeling.

Ik werd vooraf gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde behandeling.

De tandarts heeft mij voldoende ingelicht over mogelijke complicaties van de behandeling.

Ik kreeg voldoende uitleg over de behandelkosten.

Ik ben goed geïnformeerd hoe ik eventueel een klacht kan indienen.

Behandeling en resultaat

Ik ben tevreden over de behandelresultaten.

De tandarts heeft voldoende rekening gehouden met mijn persoonlijke wensen.

De tandarts heeft zich voldoende ingespannen om mijn pijn te verhelpen.

Ik kreeg voldoende adviezen en instructies hoe ik mijn gebit dagelijks kan onderhouden.

In de behandelkamer wordt voldoende hygiënisch gewerkt.

De praktijk

De praktijk is prima toegankelijk.

De wachtkamer heeft een verzorgde uitstraling.

De bereikbaarheid

DentalZorg is telefonisch goed bereikbaar.

Bij een spoedsituatie kan ik snel een afspraak maken.

Ik krijg voldoende gelegenheid om zelf een afspraakdatum en tijdstip te kiezen.

Eindoordeel

De klantvriendelijkheid van de zorgverlener en de medewerkers.

De tandheelkundige behandeling door de zorgverleners.

De werksfeer tussen de tandarts en assistent.

Eindcijfer

Mijn beoordeling mag op ZorgkaartNederland geplaatst worden. Het plaatsen zal anoniem zijn. Wel hebben wij uw naam en e-mailadres nodig. Verder ontvangen wij graag een onderbouwing van uw waardering. U kunt deze in het opmerkingenveld plaatsen.