Omwille van het waarborgen van een goede dienstverlening heeft DentalZorg een klachtenregeling opgesteld.

Wat te doen als u niet tevreden bent?

De meeste cliënten zijn tevreden over hun tandarts, behandelaar of specialist. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. DentalZorg werkt graag mee aan de oplossing van uw klacht.
DentalZorg biedt u verschillende mogelijkheden aan om uw klacht kenbaar te maken:

• Direct, ter plaatse aan de betrokken specialist of medewerker, eventueel in het bijzijn van een afdelingshoofd.
• Via het klachtenformulier op onze website.
• Schriftelijk per e-mail.
• Schriftelijk per brief.

Communicatie rondom klachten en de behandeling daarvan

• De meeste klachten berusten op een communicatiestoornis en kunnen snel en ter plekke worden opgelost. Het is daarom raadzaam om eerst aan de betrokken behandelaar de gelegenheid te geven uw klacht af te handelen.
• Komt u er samen niet uit, dan dient u uw klacht altijd schriftelijk in te dienen.
Binnen 3 werkdagen ontvangt u van onze klachtenfunctionaris een ontvangstbevestiging
• Binnen 21 werkdagen informeren wij u over het verloop en de procedure van uw klacht.

Klachtenfunctionaris

Onze klachtenfunctionaris draagt bij aan het optimaliseren van de werkprocessen rondom de klachtenprocedure. De klachtenfunctionaris is tevens belast met het bewaken van de voortgang van de behandeling van de ingediende klachten. Onze functionaris draagt zorg ervoor dat de ingediende klachten, afhankelijk van de aard daarvan, bij de betrokken behandelaar terecht komen. De klachtenfunctionaris kan ook onafhankelijk optreden tussen u en de betrokken behandelaar om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te kunnen komen.

Vervolgstappen

Als u er samen niet uitkomt, dan volgt een procedure waarin u de klacht schriftelijk moet indienen. Een klachtencommissie behandeld vanaf dat moment uw klacht. Vraag om een kopie van onze klachtenreglement via email. DentalZorg hanteert de klachtenprocedure volgens de richtlijnen van het KNMT.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de KNMT. Dat kan schriftelijk via Orteliuslaan 750, 2e etage, 3528 BB Utrecht

U kunt uw klacht opsturen naar: Dentalzorg Cliënten Service
Postbus 37100
1030 AC Amsterdam

Klachtenformulier

Hidden

Volgende stappen: een e-mail add-on synchroniseren

Om het meeste uit je formulier te halen, raden we je aan dit formulier te synchroniseren met een e-mail add-on. Ga voor meer informatie over je e-mail add-on opties naar de volgende pagina (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020/). Belangrijk: verwijder deze tip voordat je het formulier publiceert.

Vul hieronder het klachtenformulier in

Uw naam(Vereist)
Uw geboortedatum
Adres
Algemene Voorwaarden(Vereist)