Afwezig zijn tijdens uw afspraak

Helaas komt het soms voor dat een patiënt de afspraak bij de tandarts niet nakomt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wanneer u niet op komt dagen, zullen wij altijd even wachten. Als blijkt dat u afwezig bent, sturen wij u een rekening. In deze brief geven wij u informatie over de niet nagekomen afspraak en de gevolgen hiervan.

Afspraken uiterlijk 48 uur van te voren annuleren

Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling kosteloos door de patiënt geannuleerd te worden. In uiterste geval van noodzaak ontvangen wij bij voorkeur in de ochtend uw annulering. Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak behoudt de praktijk zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen wanneer geen andere cliënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit tenminste 48 uur van te voren op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch aan DentalZorg worden doorgegeven. Het weekend vanaf vrijdagmiddag 17:00 uur en feestdagen worden hierbij niet meegeteld. Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 48 uur van te voren worden geannuleerd, worden de kosten voor de gereserveerde kamer in rekening gebracht.

Ziekmeldingen

Bent u ziek op de dag van uw afspraak? Dan horen we dat graag vóór 09:00 uur ’s ochtends telefonisch. Op deze manier kunnen wij de vrijgekomen tijd gebruiken om andere patiënten te helpen die dringend zorg nodig hebben.

Onze sms- en emailservice

Minimaal 3 dagen voor uw afspraak ontvangt u van ons een e-mail, een sms of allebei om u aan de afspraak te herinneren. U kunt dit dan ook zien als een extra geheugensteuntje. Met deze service kunt u er ook voor zorgen dat u, indien nodig, uw afspraak op tijd annuleert.

De sms-service is bedoeld als extra geheugensteuntje voor de patiënt. De patiënt kan aan onze sms-service nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen dat hij deze niet of te laat heeft ontvangen. Het niet of te laat ontvangen van een herinnering per sms ontslaat de patiënt niet van zijn plicht tot nakoming van een afspraak.

Hoe hoog zijn de kosten?

Dentalzorg berekent de kosten van de behandeling door aan u, waaronder narcose en implantologie. Dit is conform de richtlijnen van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

Waarom berekenen wij deze kosten?

Wanneer u niet aanwezig bent, staat een behandelkamer leeg. Dat vinden wij zonde en dat kost ons geld. Er staat namelijk een team klaar, bestaande uit de mondhygiëniste of de tandarts en de tandartsassistent(e). Deze mensen kunnen op dat moment geen zorg verlenen. Om deze reden zijn wij genoodzaakt deze kosten bij u door te berekenen. Als u uw afspraak optijd afzegt, kunnen andere patiënten gebruik maken van deze optijd die de behandeling zeer nodig hebben.

Heeft u nog vragen naar aanleiding hiervan? Vul dan het onderstaande contactformulier in. U kunt ons ook bereiken via de chat tijdens werkuren of bellen met onze klantenservice.

Contactformulier

Hidden

Volgende stappen: een e-mail add-on synchroniseren

Om het meeste uit je formulier te halen, raden we je aan dit formulier te synchroniseren met een e-mail add-on. Ga voor meer informatie over je e-mail add-on opties naar de volgende pagina (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020/). Belangrijk: verwijder deze tip voordat je het formulier publiceert.

Wilt u een afspraak maken of meer informatie over (de kosten van) een van onze behandelingen? Vult u dan het contactformulier in. Ons streven is om u dezelfde dag nog terug te bellen of te mailen.
Uw naam(Vereist)
Uw geboortedatum
Hoe heeft u ons gevonden?
Mogen wij u via WhatsApp benaderen?
Algemene Voorwaarden(Vereist)