Garantieregeling implantaten

DentalZorg streeft ernaar kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg te leveren aan haar patiënten. Om dat te kunnen waarborgen bieden wij voor diverse behandelingen een heldere garantieregeling aan. Onderstaand treft u onze garantiebepalingen voor implantaten aan.

Het lijdt geen enkele twijfel dat iedereen weet dat de tandheelkunde tot de medische beroepen behoort. Het gaat immers om behandelingen die bij iedere patiënt anders kunnen uitpakken. De relatief simpele tandheelkundige behandelingen kennen een resultaatverplichting, de ingewikkelder tandheelkundige behandelingen een inspanningverplichting. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Dit laat overigens onverlet dat wij u voor zover mogelijk vooraf van alle risico’s op de hoogte zullen brengen. Onze garantieregeling is een prima aanvulling op de inspanningsverplichting van onze behandelaars.

Voor alle implantaten die geplaatst worden door of binnen DentalZorg geldt, met inachtneming van onderstaande voorwaarden, een garantieregeling van 5 jaar conform het volgende garantieoverzicht.

 

Garantieoverzicht

 Binnen een jaar na plaatsing 100%
 Binnen 1-2 jaar na plaatsing  80%
 Binnen 2-3 jaar na plaatsing  60%
 Binnen 3-4 jaar na plaatsing  40%
 Binnen 4-5 jaar na plaatsing  20%
 Na 5 jaar   0%

 

Indien er binnen een jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt de (her)behandeling voor 100%, mits binnen Dentalzorg, kosteloos uitgevoerd. Zoals het garantieoverzicht laat zien wordt het garantiepercentage jaarlijks met 20% verminderd. De garantieregeling betreft zowel het chirurgische als het prothetische gedeelte van de behandeling, inclusief de aanschafkosten van het implantaat en de techniekkosten voor de vervaardiging van kroon- en brugwerk of prothese. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze garantie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 

 • U bent zodanig gezond dat er geen enkel risico bestaat om te implanteren.
 • Indien er sprake is van medicijngebruik, mag deze medicatie geen risico vormen om te implanteren.
 • Veranderingen in uw gezondheid en of medicijngebruik (medicatie) geeft u bij de eerst volgende afspraak door aan uw behandelaar.
 • U rookt niet.
 • Indien u bent behandeld voor parodontitis dient de mond infectievrij te zijn en neemt u deel aan een nazorgprogramma bij een mondhygiëniste om hernieuwde infectie te voorkomen.
 • Ook indien u geen parodontitis heeft gehad, neemt u deel aan een nazorgprogramma bij een van onze mondhygiënisten om infectie te voorkomen.
 • U zorgt dagelijks voor een goede mondhygiëne, ook rond de implanaten.
 • U laat onze kliniek gedurende minimaal 5 jaren na het plaatsen van de implantaten regelmatig controles uitvoeren conform ons protocol.
 • Het plan voor de implantologische behandeling is, in overleg met u, door onze praktijk opgesteld en geheel door ons uitgevoerd.
 • U toont motivatie met betrekking tot een zo goed mogelijk behandelresultaat en werkt daar loyaal aan mee.
 • De suprastructuur (kroon, brug, prothese) op implantaten dient in onze praktijk te zijn gemaakt.
 • Indien er sprake is van een trauma ( bv. u stoot zich of heeft een klap gekregen dan wel een accident waardoor schade is ontstaan aan uw gebit (implantaten) komt de garantie te vervallen.

Beperkte of vervallen garantie in bepaalde situaties

Een aantal tandheelkundige en medische aandoeningen evenals sommige schadelijke gewoonten vergroten de kans op het mislukken van een implantologische behandeling aanzienlijk. Daarom sluiten wij, ook in uw belang, het plaatsen van implantaten uit in de volgende gevallen (contra-indicaties):

 

 • Indien u parodontitis heeft of andere parodontale problemen/ontstekingen, die niet volledig zijn behandeld, waardoor het risico van een mislukking groot is door aanwezigheid van infectiehaarden.
 • Indien uw gebit niet is gesaneerd door de aanwezigheid van:
 • cariës (gaatjes in de tanden en kiezen)
 • wortelpuntonstekingen (granulomen)
 • slijmvlies ontstekingen
 • cystes
 • Indien u tandenknarst (bruxisme) of met uw kaken klemt (parafuncties) en u hebt of gebruikt geen knarsplaat (opbeetplaat)
 • Indien er sprake is van een gestoorde occlusie (contact tussen tanden en kiezen van onder- en bovenkaak is verstoord)
 • Indien u medicatie gebruikt in de vorm van:
 • Bisphosphaten ( bijvoorbeeld bij kwaadaardige aandoeningen of osteoporose)
 • Antimethabolismen (zoals bij reumatoïde artritis)
 • Coumarine derivaten (sterke bloedverdunners)
 • Corticosteroïden of andere medicatie, die een goed afloop van de chirurgische ingreep (kunnen) verstoren.
 • Hartklepaandoeningen
 • Recent myocard infarct
 • Een ernstige hartinsufficiëntie
 • Indien u rookt
 • Een risicovolle sport beoefent zonder gebitsbescherming

Garantiebepaling vullingen

DentalZorg streeft ernaar kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg te leveren aan haar patiënten. Om dat te kunnen waarborgen bieden wij op onze behandelingen een heldere garantieregeling aan. Hieronder treft u onze garantiebepalingen voor de vullingen aan. Onze garantieregeling is een prima aanvulling op de inspanningsverplichting van onze behandelaars.

U krijgt standaard 1 jaar garantie op het materiaal en op de behandeling, als blijkt dat de tandarts vaststelt dat het materiaal defect was of de behandeling niet vakkundig is uitgevoerd door de tandarts.

De voorwaarden voor de garantie zijn als volgt:

 • De patiënt moet elke 6 maanden langs geweest zijn voor een controle bij één van de praktijken van Dentalzorg.
 • De patiënt staat toe dat er mogelijk aanvullende controles d.m.v. röntgenfoto’s uitgevoerd zullen worden. Deze kosten vallen niet onder de garantie en zullen wij in rekening brengen bij de patiënt;
 • Dat de patiënt geen cariës, cystes, wortelpunt- of slijmvliesontstekingen heeft;
 • De patiënt zal alle adviezen van de behandelaar opvolgen om de consistentie van het gebit te waarborgen;
 • De patiënt heeft geen nieuwe vorm van cariës in dezelfde tand of kies;
 • De gezondheid is niet verslechterd door externe factoren*, dit ter beoordeling van de behandelaar.
 • Restauraties of vervangingen vanwege esthetische redenen vallen niet onder de garantie.
 • Als blijkt dat een vulling lekt binnen een periode van 12 maanden, zullen wij deze kosteloos vervangen. Het vervangen geldt alleen voor de vulling en niet voor de rest van de tand of kies of nieuwe gevormde gaatjes of holtes.
 • Restauraties of vervangingen vanwege esthetische redenen vallen niet onder de garantie.
 • De behandelaar van Dentalzorg kan tijdens een behandeling aangeven dat een vulling niet binnen de garantievoorwaarden valt, als in overleg met de patiënt gekozen wordt voor een optie die buiten het indicatiegebied voor een vulling valt.

*Onder externe factoren verstaan wij o.a., met de uitdrukkelijke vermelding dat onderstaande opsomming niet uitputtend is.

 • Onvoldoende mondhygiëne;
 • Roken;
 • Endodontische problemen;
 • Parodontale problemen;
 • Ongeval;
 • Knarsen;
 • Veranderd medicatiegebruik;
 • Verandering in de algemene gezondheid;
 • Gebruik van hormoonpreparaten;
 • Osteoporose;
 • Etc.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, belt u dan met het centrale nummer 075-6555500 van Dentalzorg om zo contact op te nemen met de behandelaar. Het is mogelijk dat wij een terugbelafspraak moeten maken voor de desbetreffende behandelaar. Wilt u dat wij u bellen? Vul dan het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Heeft u de behandeling gehad bij een andere praktijk genoten? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met deze praktijk.

Contactformulier

Hidden

Volgende stappen: een e-mail add-on synchroniseren

Om het meeste uit je formulier te halen, raden we je aan dit formulier te synchroniseren met een e-mail add-on. Ga voor meer informatie over je e-mail add-on opties naar de volgende pagina (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020/). Belangrijk: verwijder deze tip voordat je het formulier publiceert.

Wilt u een afspraak maken of meer informatie over (de kosten van) een van onze behandelingen? Vult u dan het contactformulier in. Ons streven is om u dezelfde dag nog terug te bellen of te mailen.
Uw naam(Vereist)
Uw geboortedatum
Hoe heeft u ons gevonden?
Mogen wij u via WhatsApp benaderen?
Algemene Voorwaarden(Vereist)