Welkom bij Dentalzorg

Beste patiënt,

DentalZorg heet u van harte welkom bij een van onze moderne praktijken.Met drie praktijken in de regio, behoren wij tot een van de grootste tandheelkundige organisaties die alle meest voorkomende disciplines onder één dak aanbieden. Hierdoor zijn wij in staat om u snel en deskundig te helpen. Naast reguliere tandheelkunde, kunt u bij ons ook terecht voor ondermeer: bleken, kronen en bruggen, implantaten, kunstgebitten en (spoed)reparaties.

Wij doen er alles aan om u zo goed en professioneel mogelijk te helpen.Uw mond is onze zorg. Vooraf is het voor ons van belang dat wij de conditie van uw gebit zo goed mogelijk in kaart brengen. Zo kunnen wij u de beste zorg leveren aan de hand van uw behoeften en verwachtingen. Om deze reden ontvangt u bij binnenkomst een gezondheidsvragenlijst van de baliemedewerkster. Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragenlijst naar waarheid in te vullen. Heeft u hulp nodig bij het invullen of nog vragen? Geef dit aan bij de receptie en een medewerker helpt u graag.

Voor een goede samenwerking tussen u en onze medewerkers, hanteren wij de volgende belangrijke regels en afspraken:

 

Gezondheidsvragenlijst

Uw mond is onze zorg. Vooraf is het voor ons van belang dat wij de conditie van uw gebit zo goed mogelijk in kaart brengen. Zo kunnen wij u de beste zorg leveren aan de hand van uw behoeften en verwachtingen. Om deze reden ontvangt u bij binnenkomst een gezondheidsvragenlijst van de baliemedewerkster. Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragenlijst naar waarheid in te vullen. Heeft u hulp nodig bij het invullen of nog vragen? Geef dit aan bij de receptie en een medewerker helpt u graag.

 

Uw persoonsgegevens

Bij de eerste afspraak verzoeken wij u om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen waarop uw BSN* (burgerservicenummer) op vermeld staat. Dit kan met een geldig paspoort, Europe identiteitskaart of rijbewijs. Bent u asielzoeker? Neem dan uw RZA pas, paspoort en vreemdelingendocument mee. Indien u verhuist of van adres wisselt, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk bij ons kenbaar te maken. Dit geldt ook bij een verandering van zorgverzekeraar, telefoonnummer of e-mailadres.

*Wij zijn wettelijk verplicht om een BSN registratie en identiteitscontrole uit te voeren. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Meer informatie kunt u vinden op de site van Autoriteit persoonsgegevens.

 

Wijziging medische gegevens

Het toedienen van een verdoving kan gevolgen hebben voor onder andere: zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, lichamelijke- en geestelijke afwijkingen, enzovoort. Voor uw persoonlijke veiligheid is het van groot belang dat u ons blijft informeren over medische bijzonderheden die u bij aanvang (nog) niet hebt opgegeven.

 

Privacy regeling en geheimhouding patiëntengegevens

DentalZorg bewaart en bewaakt alle vertrouwelijke cliëntgegevens in een speciale databank. Uw gegevens worden niet aan derden overhandigd, zonder medeweten van u zelf, uw specialist of uw huisarts.

 

Een afspraak maken

Een afspraak maken is zo geregeld. U kunt ons binnen onze werktijden bellen of via onze website www.www.dentalzorg.nl het contactformulier invullen. Wij bellen u dan binnen 24 uur terug. Daarnaast vindt u op onze website meer informatie over onze behandelingen en behandelaren.

Op zaterdag werken wij met flexibele openingstijden. Dit betekent voor dat wij u ook mogelijk na de openingstijden kunnen helpen, bijvoorbeeld bij reparaties en spoedgevallen. Wij zullen ons uiterste best doen om u in deze situaties te helpen. Lukt het niet? Dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een vervangende behandelaar in de regio.

 

Afsprakenkaartje

Na elke behandeling ontvangt u een afsprakenkaartje. Hierop noteren wij de datum én het tijdstip van uw nieuwe of vervolgafspraak. Dit geldt ook bij de 6 maandelijkse controle. Bewaar dit afsprakenkaartje zorgvuldig zodat misverstanden over datum en/of of tijdstip voorkomen worden.

 

Sms- en e-mailservice

Eén dag van tevoren ontvangt u een sms-herinneringsbericht voor uw (consult)afspraak. Om technische redenen kan het voorkomen dat er geen sms-berichten verstuurd kunnen worden. Onze sms-service is een extra service en vervangt de reguliere afsprakenprocedure niet. Een herinneringsbericht kan -mogelijk- ook naar uw e-mailadres worden verstuurd. Ook zijn wij voornemens om u een paar keer per jaar een e-mail nieuwsbrief over onze organisatie toe te sturen.

 

Een afspraak annuleren of verzetten

Annuleren of verzetten van een afspraak ontvangen wij minsten twee werkdagen van te voren. Wij hanteren een 48 uurregeling op basis van 2 werkdagen. Dit om de agenda’s van onze behandelaren zo efficiënt mogelijk proberen in te vullen. Bij voorkeur ontvangen wij de annulering telefonisch. Zo kunnen wij gelijk uw situatie bespreken en een nieuwe afspraak met u maken als dit nodig is. Buiten werktijden om kunt u ons mailen of het contactformulier invullen op onze website.

Ontvangen wij uw annulering te laat of komt u niet op het afgesproken tijdstip? Dan brengen wij de gereserveerde tijd in rekening. Wij bedanken u voor uw begrip.

 

Spoedgevallen

Indien u onverhoopt last heeft van ernstige pijnklachten aan uw gebit, dan doen wij er alles aan om u zo spoedig mogelijk te helpen. Omdat wij beschikken over drie professionele praktijken en meer dan twintig behandelkamers kunnen wij doorgaans uw wachttijd tot een minimum beperken.

 

Spoedgevallen buiten onze werktijden om

In het weekend, op nationale feestdagen en buiten onze werktijden kunt u terecht bij:

Tandartsspoedpraktijk
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
0900-8602 (90 cent per minuut)

Mondzorg Poli
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
(020) 723 48 48

 

Verblijf in de praktijk voor, tijdens én na de behandeling

Bij binnenkomst verzoeken wij u om zich gelijk te melden bij de balie zodat uw aanwezigheid genoteerd staat. Van te voren is niet altijd goed in te schatten hoe lang een behandeling, zeker bij spoedbehandelingen. Hierdoor gebeurt het dat een afspraak uitloopt. Wij rekenen op uw begrip. Komt u te laat op de afspraak? Dan loopt u het risico dat de afspraak verzet wordt vanwege tijdsgebrek. De kosten voor deze afspraak brengen wij bij u in rekening. Kom daarom altijd op tijd.

Waak zelf over uw eigendommen. Dentalzorg is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Laat deze niet onbeheerd achter. Agressie en geweld binnen en rondom de tandartspraktijk wordt niet getolereerd en zal leiden tot het inschakelen van de politie en uitschrijving van de tandartspraktijk.

 

Facturen en betalingen

Omdat wij ons zoveel mogelijk willen focussen op uw zorg en behandelingen, verlopen de betaling van de behandelingen via het factureringsmaatschappij Infomedics. Behandelingen die vallen binnen uw basispakket van uw zorgverzekering worden in de meeste gevallen door Infomedics doorgestuurd naar én afgehandeld door uw zorgverzekeraar. Heeft u een aanvullende tandartsverzekering? Dan stuurt Infomedics de nota ook door naar uw zorgverzekeraar. Het is mogelijk dat er sprake is van een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van uw verzekeringspakket. Heeft u vragen over de nota? Bel dan met Infomedics op 036 – 20 31 900.

 

Een begroting bij Dentalzorg

Bij een vervolgafspraak of doorverwijzing binnen Dentalzorg is het mogelijk dat u een begroting van ons ontvangt. Dit gebeurt bij een behandeling waarvan de kosten vermoedelijk hoger uitvallen dan € 250,-. Wij zullen ons uiterste best doen om de begroting zo accuraat mogelijk vast te stellen. Helaas bestaat er geen standaard situatie in de tandheelkunde. Hierdoor kan het totaalbedrag in afwijken op uw tandartsnota. Dit kan hoger of lager zijn. Een begroting kunt u daarom zien als een voorlopige berekening. Hieronder geven wij u een aantal voorbeelden waardoor het bedrag achteraf afwijkt:

• Een wortelkanaalbehandeling wordt een 4kanaalsbehandeling in plaats 3kanaals of andersom;
• Een diepe vulling kan een wortelkanaalbehandeling worden;
• Kosten voor verdoving;
• Een extra gaatje of gaatjes wordt/worden geconstateerd tijdens de verrichting.

In gevallen als een wortelkanaal- of implantatiebehandeling is het noodzakelijk dat wij de verrichting uitvoeren en voltooien. Hierdoor kunnen wij u niet per direct op de hoogte brengen van de afwijkende kosten. Wij rekenen op uw begrip.

 

Klachten

Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mochten er onverhoopt klachten zijn, dan willen wij dit graag weten. U kunt dan contact opnemen met de praktijk, zodat we uw klacht kunnen bespreken en samen met u op zoek kunnen gaan naar een gepaste oplossing. U kunt ook uw klacht indienen via ons klachtenformulier.

 

Klanttevredenheid

Wij meten continu de tevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Wilt u ons feedback geven? Dan stellen wij het zeer op prijs als u een waardering achter laat op onze website. Uiteraard kunt u dit ook doorgeven aan de specialist of balie assistente.