gebit van de mens wordt slechter

Veel mensen denken dat ons gebit gezonder is dan ooit. De beschikbare producten voor mondverzorging worden immers steeds beter en ook de kennis over het gebit wordt steeds groter. Tandartsen en mondhygiëniste weten daardoor steeds beter eventuele problemen op te lossen. Uit Australisch onderzoek blijkt echter dat onze verre voorouders een veel beter gebit hadden.

Onderzoek naar gebit
Wetenschappers van de universiteit van Adelaide (Australië) hebben onderzoek gedaan naar het aantal bacteriën dat op het gebit van mensen leven. Zij onderzochten hiervoor het DNA in verkalkte bacteriën die zij aantroffen op menselijke resten uit de prehistorie, Bronstijd en Middeleeuwen.

Verandering van leven
Uit hun onderzoek bleek dat het aantal mondbacteriën sterk veranderde als de manier van leven veranderde. Er bleek een groot verschil te zijn tussen de bacteriën op het gebit in de periode van de jagers en verzamelaars vergeleken met de periode waarin de landbouw opkwam. Ook de industriële revolutie leverde weer een kantelpunt op, ook hier veranderden de bacteriën op het gebit.

Minder divers
De belangrijkste conclusie is dat het aantal mondbacteriën op het gebit steeds minder divers werd. Onderzoekers denken dat het gebrek aan diversiteit leidt tot chronische orale ziekten en andere ziekten. Dit gebrek aan diversiteit aan bacteriën op het gebit zou een verklaring kunnen zijn voor de chronische ziekten die mensen treffen die na de industriële revolutie geboren zijn. Het is nog niet duidelijk welke maatregelen getroffen kunnen worden om dit te veranderen.