schoolprestaties worden beinvloed door mondgezondheid

Uit verschillende onderzoeken is inmiddels ruimschoots gebleken dat het voor de gezondheid van het lichaam erg belangrijk is om een goede mondgezondheid te hebben. Maar bestaat er ook een verband tussen mondgezondheid en mentale prestaties, zoals schoolprestaties? Onderzoekers van de universiteit van Southern California zochten het uit.

Opzet van het onderzoek
Voor het onderzoek vergeleken de onderzoekers de mondgezondheid met de schoolprestaties van 1500 kinderen in Los Angeles. Zij kozen hiervoor kinderen uit de lagere sociale klassen die naar het basisonderwijs en naar het voorgezet onderwijs gingen.

Resultaat
Uit het onderzoek kwam naar voren dat van de kinderen die slecht presteerden op school 73% last had van cariës. Daarnaast bleek ook dat kinderen die kortgeleden last hadden gehad van kiespijn vier keer meer kans hadden op het volgen van een lager schoolniveau dan kinderen die een goede mondgezondheid hadden.

Schoolverzuim
Een ander punt dat uit het onderzoek naar voren kwam, was het aantal dagen schoolverzuim als gevolg van een slechte mondgezondheid. De onderzoekers stelden vast dat kinderen op de basisschool gemiddeld 2,1 dagen verzuimden van school als gevolg van een slechte mondgezondheid. Bij kinderen in het voortgezet onderwijs lag dit zelfs of gemiddeld 2,3 dagen.

Relatie mondgezondheid en schoolprestaties
Uit het onderzoek komt dus een duidelijke relatie tussen mondgezondheid en schoolprestaties naar voren. Ook voor de schoolprestaties is het dus van belang om te zorgen voor een goede mondgezondheid. Dagelijks goed tandenpoetsen en regelmatig bezoek aan de tandarts dragen hieraan bij.