relatie tussen vitamine c en parodontitis

Dat vitamine C belangrijk is voor de gezondheid, dat is natuurlijk al lang en breed bekend. Al in de VOC tijd kwam men er achter dat er grote gezondheidsproblemen ontstaan als men te weinig vitamine C binnenkrijgt. Uit nieuwe onderzoeken is nu naar voren gekomen dat ook voor de gezondheid van het tandvlees vitamine C een cruciale rol speelt.

Parodontitis
Uit onderzoek is gebleken dat mensen die lijden aan parodontitis, een vergevorderde tandvleesontsteking, minder vitamine C in het bloed hebben dan andere mensen. Doordat vitamine C erg belangrijk is voor de afweer, is het bij een ontsteking juist extra belangrijk dat deze goed op peil is en een te laag niveau kan het lichaam dan ook extra vatbaar voor ontstekingen maken.

Te weinig vitamine C
Hoe kan het nu gebeuren dat iemand te weinig vitamine C in het bloed heeft zitten? De eerste verklaring is natuurlijk dat mensen te weinig voedingsmiddelen tot zich nemen die deze stof bevatten. Daarnaast kan het uiteraard ook zo zijn dat het lichaam te weinig vitamine C uit de voeding opneemt of dat het lichaam meer ervan verbruikt.

Hoeveelheid per dag
Hoeveel vitamine C dient u nu per dag binnen te krijgen? In principe is de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vastgesteld op 70 mg per dag. Maar uit onderzoek is gebleken dat niet iedereen deze vitamine even goed opneemt. Pas bij een inname van 200 mg per dag neemt iedereen voldoende van deze stof op. Aangezien het lang niet altijd duidelijk is wie dit goed opneemt en wie niet, is het dus voor iedereen aan te raden om een hoeveelheid van 200 mg in te nemen. Om ervoor te zorgen dat u iedere dag voldoende vitamine C binnen krijgt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u altijd voldoende groente en fruit eet. Nu bevat