relatie tussen depressie en slecht gebit

De gezondheid van het gebit blijkt in veel gevallen een voorspeller of een symptoom van een andere aandoening. Het is nu uit onderzoek gebleken dat er ook een relatie bestaat tussen een slecht gebit en het hebben van een depressie.

Deakin Universiteit
Wetenschappers van de Deakin Universiteit (Australië) deden onderzoek naar een mogelijk verband tussen een slechte mondgezondheid en depressie. Hiervoor gebruikten zij onderzoeksgegevens van een gezondheidsstudie uit Amerika, waarvoor meer dan tienduizend personen tussen de twintig en vijfenzeventig jaar onderzocht werden.

Depressie
Om te onderzoeken of er een verband tussen depressie en mondgezondheid bestaat, vergeleken ze het aantal tandheelkundige problemen van de deelnemers en hun mentale gezondheid. Al snel kwam naar voren dat hoe ernstiger de depressie was, hoe maar tandheelkundige problemen de deelnemers hadden.

Andere factoren
Natuurlijk zijn er meer factoren die van invloed zijn op het risico van een depressie. Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat mensen die bijvoorbeeld overgewicht hebben een hoger risico lopen op het krijgen van een depressie. Daarom stelden zij een correctie in, zodat deze factoren geen invloed hadden op hun onderzoek naar mondgezondheid en depressie.

Verband
Ook na de correctie voor andere risicofactoren bleef er een verband bestaan tussen depressie en een slechte mondgezondheid. Ondanks dat de onderzoekers nu aan hebben getoond dat er een relatie is tussen een slechte mondgezondheid en het krijgen van een depressie, hebben zij nog niet vast kunnen stellen waarom dit verband bestaat. Het blijft na dit onderzoek dus onduidelijk of een slecht gebit een voorbode is van een depressie of dat het juist het resultaat van een depressie is.