geheugen en mondgezondheid

Relatie tussen geheugen en mondgezondheid

In eerdere blogs hebben we al gewezen op het verband tussen de mondgezondheid en de rest van het lichaam. Uit nieuw onderzoek is nu naar voren gekomen dat er ook een verband bestaat tussen het geheugen en mondgezondheid. Welke relatie bestaat er tussen geheugen en mondgezondheid?

Amerikaans onderzoek

Onderzoekers uit de Verenigde Staten hebben de gegevens van 6.000 mannen en vrouwen onderzocht. Tussen 1996 een 1998 was hun mondgezondheid bestudeerd en ook waren hun mentale vaardigheden getest. Hieruit kwam naar voren dat er een verband bestaat tussen het geheugen en de mondgezondheid.

Slecht geheugen

Uit de tests bleek namelijk dat mensen met een slechte mondgezondheid ook een lage scoren behaalden op verschillende geheugentesten en testen voor denkvaardigheid. Opmerkelijk was dat mensen die geen natuurlijke tanden meer hadden, het slechter deden bij de tests dan de deelnemers die nog wel hun natuurlijke gebit hadden. Hoe minder kiezen en tanden men had en hoe zieker het tandvlees was, hoe lager ook de testscores van de geheugen- en denkvaardigheidtesten.

Meer onderzoek

Het is hieruit duidelijk geworden dat er een verband bestaat tussen geheugen en mondgezondheid. Maar wat is de verklaring voor de relatie tussen geheugen en mondgezondheid? Dit is nog niet helemaal duidelijk en er zijn meer onderzoeken nodig om vast te stellen of er van een oorzakelijk verband tussen geheugen en mondgezondheid sprake is.

Mogelijke verklaringen

Het kan zijn dat ontstekingen in de mond gevolgen heeft voor de hersenen of dat een bepaald gen gevolgen heeft voor het geheugen en de mondgezondheid. Een andere mogelijke verklaring is veel eenvoudiger; het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen met een verminderde denkvaardigheid minder aandacht hebben voor de gezondheid van de mond.