Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de vrije keuze voor een tandarts, huisarts en andere artsen. Nu is bekend geworden dat de keuze voor de tandarts altijd helemaal vrij blijft.

Zorgkosten beteugelen
We horen het keer op keer, de kosten voor de zorg rijzen de pan uit. Om dit probleem te beteugelen, wil minister Schippers (Volksgezondheid) de vrije keuze voor tandarts en andere artsen beperken. De gedachte hierachter is dat dit zorgverzekeraars in staat stelt om te kiezen voor die artsen waar zij de minste kosten aan kwijt zijn.

Grote kritiek
Het idee om patiënten niet meer de vrije keus te geven bij het kiezen voor een bepaalde tandarts, huisarts of andere arts, kwam minister Schippers op veel kritiek te staan. Zowel artsen en patiënten, als een groot deel van de Tweede Kamer bleken van mening dat patiënten altijd de mogelijkheid van een vrije artsenkeuze moeten blijven houden.

Bestaande zorgpolissen
Op dit moment kunt u als patiënt kiezen uit twee soorten polissen, namelijk de naturapolis en de restitutiepolis. Bij de eerste variant wordt de zorg vergoed die verleend wordt door artsen waarmee uw verzekeraar een contract heeft. Wilt u door een andere arts geholpen worden, dan worden deze kosten alleen vergoed als u hier een aanvullende verzekering voor heeft. Bij de restitutiepolis wordt alle zorg door uw zorgverzekeraar vergoedt.

Nieuwe zorgpolis
Als compromis is besloten om een derde soort zorgpolis te introduceren. Hierbij wordt alleen nog maar zorg vergoed die verleend is door artsen waar de verzekeraar een contract mee heeft. Hierdoor kunnen verzekeraars goedkoper inkopen en kunnen de kosten voor de polis dus omlaag.

Uitzondering
Op de verplichte keuze voor een arts in de nieuwe polisvorm komt wel een uitzondering, patiënten zijn altijd vrij om zelf hun tandarts, huisarts en fysiotherapeut te kiezen. Vaak bouwt u met bijvoorbeeld uw tandarts een langdurige relatie op, het is de arts die u over het algemeen het vaakst bezoekt. Het is daarom een groot goed dat de vrije keuze voor een tandarts behouden blijft.